0985538080

[Cập nhật] 1/11/2020 là thời gian bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Thứ hai, 17/08/2020 - 08:08 (GMT + 7)

Hiện nay, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã gây ra hiểu nhầm về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. S-invoice xin khẳng định: Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, chứ không phải là 1/7/2022. Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời cụ thể cho thắc mắc này trong bài viết sau đây.

1. Thời gian bắt buộc hóa đơn điện tử áp dụng là từ 1/11/2020

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định thì những đối tượng bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử cần chú ý những mốc thời gian sau.

1.1. Hóa đơn điện tử có bắt buộc áp dụng trước ngày 01/11/2018 không?

Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế trước ngày này thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

1.2. Hóa đơn điện tử có bắt buộc áp dụng từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 không?

Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thì dùng tiếp cho đến khi hết. Nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy.

Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/11/2018 bắt buộc dùng hóa đơn điện tử.

Riêng Hà Nội và các đô thị lớn phải hoàn thành triển khai trong năm 2019.

1.3. Hóa đơn điện tử có bắt buộc áp dụng từ ngày 01/11/2020 không?

Đây là thời hạn cuối để chuyển đổi và bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp đặc biệt:
Cơ sở giáo dục, y tế công lập đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục được sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình của Bộ Tài chính. Cũng từ ngày này Nghị định 51 hóa đơn điện tửNghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

[caption id="attachment_8253" align="aligncenter" width="640"]Thời hạn bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử được áp dụng Từ ngày 01/11/2020: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định[/caption]

2. Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? - Những nhóm đối tượng bắt buộc sử dụng

Điều 12, Nghị định 119 về hóa đơn điện tử quy định về những nhóm đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau.

2.1. Nhóm đối tượng 1 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực điện lực, xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị; thương mại.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng việc lập, tra cứu, lưu trữ hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.

Nhóm đối tượng này được sử dụng hóa đơn điện tử thông thường theo Thông tư 32 về hóa đơn điện tử (tức hóa đơn không có mã xác thực của cơ quan thuế).

Hóa đơn điện tử được lập ngay khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2.2. Nhóm đối tượng 2 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Giải pháp hóa đơn thông minh S-invoice đến từ Viettel

2.3. Nhóm đối tượng 3 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu năm trước liền kề 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

2.4. Nhóm đối tượng 4 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở triển khai thí điểm đó nếu đạt kết quả tốt sẽ triển khai trên toàn quốc.

2.5. Nhóm đối tượng 5 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại nhóm 4 nhưng vẫn cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
Doanh nghiệp, tổ chức được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu 06 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

[caption id="attachment_8817" align="aligncenter" width="640"]Mẫu số 06 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Mẫu số 06 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế[/caption]

Để nhận thêm thông tin và tư vấn đăng ký dịch vụ, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ theo:

Website: Hóa đơn điện tử S-invoice

Facebook: Viettel Business Solutions

Hotline: 18008111 (miễn phí)

Email: digital_doanhnghiep@viettel.com.vn

Chúc Quý doanh nghiệp thành công!