0985538080
SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ (SMS Edu)

SMS Edu là một dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT), mang lại cho khách hàng khả năng gửi/nhận thông tin giữa các cán bộ, giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo, các bậc cha mẹ học sinh, các học sinh/học viên với nhau.

solution detail image
Chi tiết Giải pháp
Thiết bị di động

Thiết bị di động

Nhận tin nhắn trên giao diện tin nhắn của thiết bị di động: Đây là giao diện đáp ứng cho tất cả người dùng, cho người dùng thông tin nhanh nhất, nhưng lượng thông tin hiển thị được cũng ít nhất.

Phần mềm ứng dụng (app)

Phần mềm ứng dụng (app)

Nhận tin nhắn trên giao diện phần mềm ứng dụng (app) trên các thiết bị di động thông minh: Smart phone, máy tính bảng, Tablet. Đây là giao diện chỉ dành cho người dùng có thiết bị di động thông minh có cài đặt app và được kết nối internet.

Trình duyệt internet

Trình duyệt internet

Nhận tin nhắn trên giao diện của trình duyệt internet. Đây là giao diện cho người dùng nhiều thông tin đồng thời nhất, nhưng người dùng bắt buộc phải truy cập vào internet bằng máy tính hoặc thiết bị di động thông minh mới sử dụng được.

kênh thông tin

kênh thông tin

Đây là kênh thông tin tương tác giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Đối với phụ huynh

Đối với phụ huynh

Phụ huynh học sinh sẽ nhận được đầy đủ thông tin kịp thời từ nhà trường về thông báo chung, quá tình học tập, rèn luyện, chuyên cần và các hoạt động khác của học sinh qua đó nắm bắt, điều chỉnh và hỗ trợ kịp thời con em mình học tập tốt.

Ðối với nhà trường

Ðối với nhà trường

Sử dụng tin nhắn điều hành phục vụ chỉ đạo, điều hành công việc và thông báo nhằm giảm áp lực hội họp, đi lại...