0985538080
HỆ THỐNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP

Tuyển sinh đầu cấp cung cấp công cụ phục vụ cho công tác tuyển sinh vào đầu các cấp Tiểu học, THCS, THPT được thực hiện trực tuyến, đồng bộ trên mạng Internet. Hệ thống hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tra cứu thông tin tuyển sinh, hỗ trợ nhà trường xử lý tuyển sinh, hỗ trợ công tác báo cáo, điều hành, chỉ đạo cho các cấp Sở/ Phòng Giáo dục Đào tạo

solution detail image
Chi tiết Giải pháp
TÍNH HỆ THỐNG

TÍNH HỆ THỐNG

Quản lý liên thông theo phân cấp Sở/ Phòng/ Trường.

TÍNH LINH HOẠT

TÍNH LINH HOẠT

Đáp ứng nghiệp vụ tuyển sinh đặc thù của từng đơn vị

TÍNH KẾT NỐI

TÍNH KẾT NỐI

Kết nối với Cơ sở dữ liệu ngành để đồng bộ dữ liệu đầu vào tuyển sinh. Tích hợp với hệ sinh thái giáo dục thông qua tài khoản SSO.

Chức năng dành cho PHHS

Chức năng dành cho PHHS

 • Tra cứu thông tin tuyển sinh
 • Đăng ký tuyển sinh
 • Tra cứu hồ sơ
 • Tra cứu kết quả
Chức năng dành cho nhà trường

Chức năng dành cho nhà trường

 • Dashboard thống kê
 • Quản lý thông tin tuyển sinh
 • Quản lý hồ sơ học sinh
 • Quản lý cấu hình lịch hẹn
 • Quản lý Phân lớp
 • Báo cáo
 • Tra cứu danh mục
 • Hướng dẫn sử dụng
Chức năng dành cho cán bộ Phòng/Sở GD&ĐT

Chức năng dành cho cán bộ Phòng/Sở GD&ĐT

 • Dashboard thống kê
 • Thiết lập tuyển sinh
 • Cấu hình hiển thị form đăng ký
 • Cấu hình mẫu phiếu in
 • Quản lý học sinh
 • Quản lý hồ sơ
 • Tổ chức thi
 • Xét tuyển
 • Xét tốt nghiệp THCS
 • Báo cáo
Lợi ích đối với Phụ huynh học sinh

Lợi ích đối với Phụ huynh học sinh

 • Nắm được thông tin tuyển sinh của các trường để lựa chọn trường vừa sức Biết trường đúng tuyến để lựa chọn đăng ký cho con em mình
 • Giảm thiểu thời gian đi lại, công sức trong quá trình làm thủ tục đăng ký tuyển sinh 
 • Theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ đăng ký để kịp thời điều chỉnh.
Lợi ích đối với Nhà trường

Lợi ích đối với Nhà trường

 • Hỗ trợ việc xác minh, kiểm tra hồ sơ được chính xác
 • Truyền thông được thông tin tuyển sinh đến với học sinh phụ huynh, tiết kiệm thời gian làm việc với phụ huynh học sinh
 • Kiểm soát được tình hình xử lý hồ sơ tuyển sinh của trường
 • Tổng hợp xử lý báo cáo nhanh chóng, chính xác