0985538080
PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức & quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục….

solution detail image
Chi tiết Giải pháp
KẾ THỪA DỮ LIỆU CHẶT CHẼ

KẾ THỪA DỮ LIỆU CHẶT CHẼ

Phần mềm được đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chung của toàn ngành; đồng thời kế thừa dữ liệu có sẵn từ Hệ thống quản lý nhà trường SMAS.

PHÂN QUYỀN TỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG

PHÂN QUYỀN TỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG

Phân quyền người dùng theo nhóm, từng thành viên.

BIỂU MẪU BÁO CÁO CÓ SẴN

BIỂU MẪU BÁO CÁO CÓ SẴN

Biểu mẫu đúng form báo cáo theo thông tư 5932/BGDĐT-QLCL, 5942/BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

 • Đồng bộ dữ liệu từ Sở, Phòng, Trường. 
 • Kế thừa dữ liệu đối với trường học đang sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS
 • Dữ liệu chuẩn hóa theo cơ sở dữ liệu toàn ngành
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

 • Thư viện có sẵn nhiều dữ liệu. Hệ thống gợi ý những thông tin như: mô tả hiện trạng, mô tả điểm mạnh, điểm yếu, cải tiến chất lượng giáo dục...
 • Tự động căn chỉnh theo đúng thể thức văn bản. Đúng form báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 • Tự động tạo mã chứng minh theo đúng quy định
QUẢN LÝ HỒ SƠ

QUẢN LÝ HỒ SƠ

 • Cung cấp công cụ lưu trữ online và tìm kiếm thông tin nhanh chóng.
 • Phân quyền theo nhóm, từng thành viên phân tích, tìm minh chứng.
Triển khai dễ dàng

Triển khai dễ dàng

 • Nhờ có thư viện cung cấp sẵn nhiều dữ liệu, người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin để thực hiện đánh giá kiểm định giáo dục.
 • Hệ thống biểu mẫu, gợi ý có sẵn giúp nhà trường thực hiện báo cáo nhanh theo đúng chuẩn quy định.
 • Mã minh chứng được tạo tự động khiến nhà trường dễ dàng kiểm tra, báo cáo. 
Tiết kiệm nguồn lực

Tiết kiệm nguồn lực

 • Với dữ liệu đầu vào sẵn có và chính xác, người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức so với nhập liệu thủ công.
 • Tự động căn chỉnh biểu mẫu và form báo cáo, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.
 • Giảm thời gian, công sức tìm kiếm, tra soát hồ sơ dữ liệu.