0985538080

Thông báo về chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thứ hai, 11/09/2023 - 18:09 (GMT + 7)

Kính gửi Quý khách,

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (“Viettel”) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn đến Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Trong quá trình Quý khách tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel, Quý khách có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi qua các Trang thông tin điện tử, Ứng dụng, trao đổi liên lạc, hoặc các công nghệ, phương thức thu thập dữ liệu khác của chúng tôi. Viettel tôn trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã tin tưởng giao cho chúng tôi. Do đó, Viettel cam kết quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách thích hợp theo pháp luật áp dụng.

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Viettel (“Chính sách”) được thiết kế, xây dựng và cập nhật thường xuyên để Quý khách hiểu được chi tiết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách tại Viettel căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, bao gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Loại dữ liệu cá nhân được xử lý;
  • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân;
  • Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra;
  • Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Tổ chức, cá nhân tham gia quá trình xử lý dữ liệu cá nhân; và
  • Quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

Chính sách này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Viettel Solutions tại link. Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách tại từng thời điểm và do đó, Viettel khuyến nghị Quý khách thường xuyên kiểm tra trên Trang thông tin điện tử để bảo đảm rằng Quý khách biết về những cập nhật gần nhất.

Trường hợp Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Trân trọng,

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.