Sản phẩm - dịch vụ Công Nghệ Thông Tin Viettel RPA (Robotic Process Automation)
Viettel RPA (Robotic Process Automation)

Viettel RPA (Robotic Process Automation)

Viettel RPA (Robotic Process Automation) là dịch vụ cung cấp giải pháp tự động hóa quy trình dựa trên robot phần mềm, cung cấp cho doanh nghiệp nguồn lực lao động mới (Digital workforce) giúp cải thiện năng suất và tăng trải nghiệm khách hàng.
Robot được thiết kế để xử lý các công việc có khối lượng lớn, lặp đi lặp lại trong doanh nghiệp, ứng dụng với hàng ngàn quy trình thuộc tất cả các nhóm chức năng như CSKH, kế toán, mua sắm, nhân sự, quản lý chuỗi cung ứng….

Đăng ký sản phẩm