0985538080

Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng (Viettel Security Orchestration, Automation and Response) là giải pháp tương tác, tích hợp với các hệ thống đảm bảo ATTT và quản lý vận hành khác trong hệ thống thông tin, thu thập dữ liệu về các mối đe dọa bảo mật từ nhiều nguồn và phản ứng với các sự cố ATTT ở mức thấp mà không cần sự trợ giúp của con người. Giúp tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả việc giám sát xử lý sự cố ATTT.

Chi tiết

Giải pháp

Điều phối các giải pháp ATTT

Điều phối các giải pháp ATTT

Cho phép các công cụ bảo mật riêng biệt phối hợp chặt chẽ với nhau để nâng cao năng suất làm việc trong các quy trình bảo mật phức tạp.

Tối ưu hóa vận hành ATTT

Tối ưu hóa vận hành ATTT

Cung cấp khả năng thực hiện tự động hóa chuỗi các hành động theo kịch bản định nghĩa chỉ trong vài giây, so với hàng giờ khi thực hiện thủ công.

Quản lý sự cố và phối hợp vận hành

Quản lý sự cố và phối hợp vận hành

Lưu vết tất cả thông tin trong quá trình điều tra, phản ứng và tổng hợp, chủ động cung cấp cho chuyên gia phân tích trên một giao diện quản trị tập trung duy nhất, giúp chuyên gia có được góc nhìn toàn diện về sự cố, rút ngắn thời gian phân tích, ra quyết định để phản ứng hiệu quả với sự cố.

Dashboard và báo cáo ATTT

Dashboard và báo cáo ATTT

Hỗ trợ các công cụ trích xuất ra các báo cáo và dashboard chuyên biệt cho cả 3 lớp người dùng của tổ chức: Chuyên gia phân tích, SOC Manager và Giám đốc An ninh thông tin.

Vận hành và xử lý sự cố

Vận hành và xử lý sự cố

Tối đa hóa hiệu quả vận hành, giám sát và xử lý sự cố

Tự động và tiêu chuẩn hóa

Tự động và tiêu chuẩn hóa

Tự động hóa và tiêu chuẩn hóa quy trình phản ứng

Hiệu suất

Hiệu suất

Giảm tải vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc