0985538080

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (Viettel e-Cabinet) là hệ thống được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu phòng họp không giấy tờ, cho phép lấy ý kiến, tổ chức và chuẩn bị cho các cuộc họp, điều hành diễn biến cuộc họp một cách tường minh, khoa học.

Chi tiết

Giải pháp

Hỗ trợ phục vụ phiên họp

Hỗ trợ phục vụ phiên họp

 • Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu phiên họp.
 • Quản lý phiên họp
Hỗ trợ xử lý công việc

Hỗ trợ xử lý công việc

 • Cho phép gửi Phiếu lấy ý kiến
 • Quản lý, tổng hợp, thống kê các ý kiến biểu quyết, ý kiến góp ý
 • Cho phép tham gia ý kiến và biểu quyết điện tử thông qua thiết bị di động
 • Cho phép xin ý kiến trên hệ thống
Thông tin cảnh báo, nhắc việc

Thông tin cảnh báo, nhắc việc

 • Nhắn tin SMS, gửi mail thông báo.
 • Tự động cảnh báo, nhắc quá hạn.
Kết nối liên thông với các Hệ thống thông tin

Kết nối liên thông với các Hệ thống thông tin

 • Kết nối thủ công: Kết xuất dữ liệu, nhập vào dữ liệu hệ thống
 • Kết nối bán tự động (qua API)
 • Kết nối tự động (qua nền tảng)
 • Truy cập trực tiếp nguồn dữ liệu.
Quản lý người dùng

Quản lý người dùng

 • Quản lý đối tượng tham gia vào hệ thống
 • Khởi tạo và phân quyền người dùng
PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ

PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ

Xóa bỏ văn bản giấy trong các phiên họp. Họp không giấy tờ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp. 100% các nội dung xin ý kiến thành viên được xử lý trên môi trường mạng

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Giảm số lượng cuộc họp, giảm thời gian họp và tăng chất lượng cuộc họp

Bảng giá

Giải pháp

Bán phần mềm theo thiết kế sẵn có của hệ thống (không chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng); giới hạn số lượng user và thời gian sử dụng, khách hàng sử dụng hạ tầng cloud của Viettel.

Ghi chú:

 • Hình thức thanh toán: Trả trước.
 • Gói bán bao gồm cả phần mềm và hạ tầng. Các gói giá hạ tầng tương ứng với gói giá phần mềm (ví dụ gói bán phần mềm 1, SLA và tính năng cơ bản đi cùng với gói bán hạ tầng 1, SLA và tính năng cơ bản)

Giá bán phần mềm (Không chịu thuế) = Số lượng user * Đơn giá gói * Thời gian sử dụng

Gói (VNĐ/user/tháng)    Gói1    Gói 2    Gói 3
SL user 0-50 50-200 >200
Tính năng Cơ bản Nâng cao Cơ bản Nâng cao Cơ bản Nâng cao
SLA cơ bản 161.000 226.000 148.000 208.000 129.000 181.000
SLA trung bình 194.000 271.000 178.000 250.000 155.000 217.000
SLA nâng cao 210.000 294.000 193.000 270.000 168.000 235.000

 


Giá cho thuê dịch vụ hạ tầng (Chưa bao gồm VAT 10%) = Số lượng user * Đơn giá gói * Thời gian sử dụng

Gói (VNĐ/user/tháng)    Gói1    Gói 2    Gói 3
SL user 0-50 50-200 >200
Tính năng Cơ bản Nâng cao Cơ bản Nâng cao Cơ bản Nâng cao
SLA cơ bản 33.000 45.000 30.000 41.000 26.000 36.000
SLA trung bình 39.000 54.000 36.000 49.000 31.000 43.000
SLA nâng cao 43.000 60.000 39.000 55.000 34.000 48.000

Giá cước lưu trữ dữ liệu bổ sung (Chưa bao gồm VAT 10%) =  Đơn giá * Số lượng user * Thời gian sử dụng

STT Gói cước Đơn giá Ghi chú
1 Gói Data1 50.000 VNĐ/10GB/tháng
2 Gói Data 2 90.000 VNĐ/20GB/tháng
3 Gói Data 3 120.000 VNĐ/30GB/tháng