Sản phẩm - dịch vụ Viễn Thông Kênh truyền Officewan – Mạng riêng ảo
Officewan – Mạng riêng ảo

Officewan – Mạng riêng ảo

Office Wan là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo (VPN: Virtual private network Layer 3) với mục đích truyền dữ liệu dành cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, trụ sở trên toàn quốc dựa trên hạ tầng MPLS/VPN (Multi-Protocol Label Switching/ Virtual Private Network) của Viettel.

18008000 - Nhánh 3 (miễn phí)

Bảng giá

OFFICEWAN

Đầu số bán hàng, tư vấn dịch vụ trực tiếp: 1800.8000 (miễn phí)

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ