Kênh thuê riêng

Kênh thuê riêng

Dịch vụ Kênh thuê riêng là dịch vụ cung cấp đường kết nối vật lý dành riêng cho khách hàng sử dụng cáp quang để truyền thông tin giữa các điểm cố định trong nước theo phương thức kết nối điểm – điểm hoặc điểm – đa điểm. Khách hàng sẽ không bị chia sẻ băng thông tại mọi thời điểm.

 

1800.8000 nhánh 3 (miễn phí)

Bảng giá

Kênh thuê riêng

Đầu số bán hàng, tư vấn dịch vụ trực tiếp: 1800.8000 nhánh 3 (miễn phí).

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ