Sản phẩm - dịch vụ Công Nghệ Thông Tin Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (e-Cabinet)
Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (e-Cabinet)

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (e-Cabinet)

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (viết tắt e-Cabinet) được xây dựng nhằm giảm thiểu khối lượng giấy tờ cồng kềnh hiện đang phải sử dụng trong các cuộc họp, tiết kiệm thời gian họp và chi phí chuẩn bị cho mỗi cuộc họp, đồng thời giúp thông tin và nội dung họp được tất cả các thành viên tham gia cuộc họp tiếp cận một cách tường minh, trực diện.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Bảng giá sản phẩm hệ thống e-Cabinet

Quý khách vui lòng liên hệ theo số 1800.8111 để biết thêm chi tiết