Sản phẩm - dịch vụ Công Nghệ Thông Tin  Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng
 Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng

 Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng

Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng (Viettel Security Orchestration, Automation and Response) là giải pháp tương tác, tích hợp với các hệ thống đảm bảo ATTT và quản lý vận hành khác trong hệ thống thông tin, thu thập dữ liệu về các mối đe dọa bảo mật từ nhiều nguồn và phản ứng với các sự cố ATTT ở mức thấp mà không cần sự trợ giúp của con người. Giúp tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả việc giám sát xử lý sự cố ATTT.

Đăng ký sản phẩm