18008000

Gói Hồ sơ sức khỏe

Thứ tư, 01/06/2022 - 09:06 (GMT + 7)

1. Giá bán theo tháng: 1.975.000 VNĐ/tháng

2. Tính năng: Tính năng phần mềm gồm 808 tính năng, cụ thể Nền tảng Hồ sơ sức khỏe triển khai bao gồm 5 hệ thống và 1 trục tích hợp liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe, 2 nhóm phân hệ tính năng dành cho cơ sở y tế khai thác hồ sơ sức khỏe

 • Nhóm ứng dụng tương tác với Cơ sở y tế
 • Nhóm ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR - Electric Health Record)
 • Nhóm ứng dụng Hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR- Personal Health Record)

3. Số lượng tài khoản cho ngành Y tế: 5 tài khoản/1 cơ sở y tế

4. Số lượng tài khoản cho Bác sỹ phục vụ công tác khám và tư vấn từ xa: 0 tài khoản/1 cơ sở y tế

5. Số lượng tài khoản cho người dân truy cập hệ thống: Chỉ đáp ứng 200.000 tài khoản được cấp/1 tỉnh

6. Dịch vụ nâng cấp phần mềm: 

 • Nâng cấp miễn phí tính năng theo quy định chính sách của BYT, BHXH
 • Nâng cấp miễn phí tính năng mới theo yêu cầu của khách hàng (mỗi năm không quá 5% số lượng chức năng)

7. Dịch vụ liên quan đến dữ liệu: 

 • Chuẩn hóa dữ liệu người dân từ các nguồn dữ liệu theo yêu cầu
 • Hỗ trợ khởi tạo dữ liệu ban đầu phục vụ công tác triển khai Hồ sơ sức khỏe nhằm giảm nguồn lực ngành Y tế trong công tác khởi tạo, nhập liệu dữ liệu
 • Chuẩn hóa cấp tài khoản người dân ánh xạ với ứng dụng Cổng thông tin sức khỏe và ứng dụng Mobile cho người dân
 • Hỗ trợ các Cơ sở y tế (bệnh viện, TTYT, TYT xã/phường) trong quá trình liên thông dữ liệu từ các phần mềm quản lý bệnh viện/ y tế cơ sở
 • Hỗ trợ các cơ sở y tế đối soát liên thông

8. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu (số lượt khám chữa bệnh/tháng): < 600 lượt/ tháng/1 CSYT

9. Dịch vụ đào tạo, triển khai: 

 • Tổ chức đào tạo tập trung trực tiếp trong 01 ngày tại Sở Y tế theo kế hoạch của khách hàng
 • Đào tạo bổ sung trực tiếp tối thiểu 01 buổi các TTYT Huyện

9. Dịch vụ hỗ trợ sau triển khai:

 • Hỗ trợ qua tổng đài 24/7
 • Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở y tế theo yêu cầu