Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Điện toán đám mây Viettel Hybrid Cloud – Dịch vụ đám mây lai
Viettel Hybrid Cloud – Dịch vụ đám mây lai

Viettel Hybrid Cloud – Dịch vụ đám mây lai

Hybrid Cloud là mô hình điện toán đám mây thiết lập liên kết và trao đổi dữ liệu giữa đám mây riêng Private Cloud và đám mây công cộng Public Cloud, đáp ứng được các nhu cầu về tính bảo mật và điện toán, giúp doanh nghiệp dễ dàng vận hành mở rộng tài nguyên điện toán nhanh chóng.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

giá dịch vụ

Quý khách vui lòng liên hệ qua đầu số bán hàng, tư vấn dịch vụ trực tiếp: 18008000 – Nhánh 8 (miễn phí).