Sản phẩm - dịch vụ Doanh nghiệp lớn Viettel Managed Services
Viettel Managed Services

Viettel Managed Services

Viettel Managed Services (vMS) là giải pháp cung cấp dịch vụ: tư vấn, triển khai, vận hành khai thác (hạ tầng On-premises/Cloud, ứng dụng, ATTT) và cung cấp hạ tầng Public Cloud. Dựa trên lực lượng kỹ sư chuyên nghiệp, công cụ vận hành tự động hóa theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (ITIL, ISO 9000, ISO27000). Giải pháp vMS đảm bảo cho các hệ thống hoạt động an toàn, ổn định 24/7, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp.

Đăng ký sản phẩm

Đăng ký sử dụng sản phẩm-dịch vụ

Lưu ý: Các trường thông tin (*) là bắt buộc nhập.Mã OTP có hiệu lực trong vòng 03 phút.