Sản phẩm - dịch vụ Doanh nghiệp lớn Viettel Managed Services
Viettel Managed Services

Viettel Managed Services

Viettel Managed Services (vMS) là giải pháp cung cấp dịch vụ: tư vấn, triển khai, vận hành khai thác (hạ tầng On premise/Cloud, ứng dụng, ATTT) và cung cấp hạ tầng Public Cloud. Giải pháp vMS đảm bảo cho các hệ thống hoạt động an toàn, ổn định 24/7, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp.

18008111
Đăng ký sản phẩm

Đăng ký sử dụng sản phẩm-dịch vụ

Lưu ý: Các trường thông tin (*) là bắt buộc nhập.Mã OTP có hiệu lực trong vòng 03 phút.