Sản phẩm - dịch vụ Công Nghệ Thông Tin Viettel Cloud
Viettel Cloud

Viettel Cloud

Viettel Cloud (vCloud) là dịch vụ điện toán đám mây dành riêng (Private cloud) cho Tổ chức / Doanh nghiệp. vCloud sử dụng mô hình Private Cloud được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở Openstack. vCloud cung cấp hệ thống máy chủ ảo dùng riêng, sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo về bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu trong việc quản trị hệ thống. Đây là hạ tầng cloud dành cho duy nhất một khách hàng, có thể triển khai ở phòng máy của khách hàng hoặc tại trung tâm dữ liệu của Viettel

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Bảng giá dịch vụ

Chi phí (USD)
Dưới 100 VMsTừ 100 VMs đến 500 VMsTrên 500 VMs
License vCloud$200,000$800,000$1,700,000

Chi phí chưa bao gồm chi phí thiết bị, triển khai và vận hành hệ thống