Sản phẩm - dịch vụ Công Nghệ Thông Tin Quản lý điều hành vBHXH – Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội
vBHXH – Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

vBHXH – Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

vBHXH là dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp, cho phép doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá