Sản phẩm - dịch vụ Phục vụ người dân/ Doanh nghiệp Hệ thống khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri
Hệ thống khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri

Hệ thống khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri

Hệ thống khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri là phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ dành cho Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức. Các nghiệp vụ chính gồm: Quản lý kiến nghị cử tri, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, quản lý tiếp công dân, quản lý văn bản ban hành.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8000 để được tư vấn dịch vụ theo yêu cầu.