Sản phẩm - dịch vụ Quản lý, điều hành Hệ thống quản lý nhà trường SMAS
Hệ thống quản lý nhà trường SMAS

Hệ thống quản lý nhà trường SMAS

Hệ thống quản lý nhà trường viết tắt là SMAS – School Management System là một trong những hệ thống thuộc tổng thể giải pháp ngành giáo dục được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel triển khai áp dụng cho các cấp bao gồm: Sở/Phòng Giáo dục và đào tạo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Nhà trường được Viettel tài trợ sử dụng miễn phí phần mềm

Điều kiện sử dụng:

  • Có ký kết thỏa thuận với Viettel
  • Có thiết bị máy tính, mạng internet, tài khoản sử dụng.