Sản phẩm - dịch vụ Quản lý, điều hành Hệ thống tuyển sinh đầu cấp
Hệ thống tuyển sinh đầu cấp

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp

Hệ thống tuyển sinh liên thông (đầu cấp) là phần mềm nhằm tin học hóa công tác xét/thi tuyển sinh trực tuyến đầu cấp trên địa bàn thành phố. Hệ thống giúp tăng cường chất lượng công tác tuyển sinh, quy mô tuyển sinh, giảm số học sinh trái tuyến và đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8111 để được tư vấn dịch vụ theo yêu cầu.