Sản phẩm - dịch vụ Hỗ trợ QLĐH Cơ quan Nhà Nước Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

1.0
01

Hệ thống thông tin Báo cáo quốc gia là giải pháp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền; đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan, tổ chức đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo áo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Giải pháp đảm bảo đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện trực tuyến, thực hiện nhiều cấp cấp. Giải pháp có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; các dữ liệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả. Mẫu biểu Báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8000 để được tư vấn dịch vụ theo yêu cầu.