Sản phẩm - dịch vụ Phục vụ người dân/ Doanh nghiệp Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử được Viettel nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý CSDL hộ tịch điện tử của công dân (Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn,…) cho các cán bộ tư pháp hộ tịch tại các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương theo đúng quy định của Luật hộ tịch Việt Nam.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8000 để được tư vấn dịch vụ theo yêu cầu.