Sản phẩm - dịch vụ Hệ điều trị Hệ thống thông tin quản lý điều trị METHADONE
Hệ thống thông tin quản lý điều trị METHADONE

Hệ thống thông tin quản lý điều trị METHADONE

1.0
01

Hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone là hệ thống CNTT do Viettel phối hợp Bộ Y tế xây dựng và triển khai toàn quốc, nhằm quản lý toàn bộ người bệnh trên toàn quốc theo mã ID duy nhất và quá trình điều trị Methadone của cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát tới tuyến xã từ quản lý kho, cấp phát thuốc, tư vấn, xét nghiệm, báo cáo thống kê, …Từ đó, giúp tin học hóa các công tác của cán bộ y tế, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thủ tục hành chính, giúp người bệnh thuận lợi khi tiếp cận điều trị và tuân thủ điều trị.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8000 để được tư vấn gói dịch vụ theo yêu cầu.