Sản phẩm - dịch vụ CSDL – dịch vụ dùng chung Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân
Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân

Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân

  • Hệ thống Hồ sơ sức khỏe là Hệ thống lõi trong quy hoạch ứng dụng CNTT ngành y tế, quản lý toàn bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe từng người dân trọn đời (thông tin hành chính, tiền sử, lịch sử khám chữa bệnh, lịch sử tiêm chủng,….)
  • Hệ thống liên thông, tích hợp thông tin từ hệ thống quản lý của cơ sở y tế các tuyến. Hệ thống vừa là đầu tiếp nhận cũng là đầu cung cấp thông tin cho các hệ thống y tế khác. Tạo môi trường tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn (khám chữa bệnh/tiêm chủng/dân số), giúp phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác.
Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Bảng giá chi tiết dịch vụ
STT Quy mô phù hợp Loại Gói (VNĐ) Ghi chú
Cơ bản Nâng cao
1 Dưới 10 tài khoản 375.000 500.000 Danh sách tính năng, dịch vụ hỗ trợ chi tiết với từng gói: liên hệ Viettel tỉnh/thành phố địa phương để được tư vấn
2 Từ 11 – 50 tài khoản 575.000 700.000
3 Từ 51-100 tài khoản 775.000 900.000
4 Từ 101 - 130 tài khoản 975.000 1.140.000
5 Từ 131 - 150 tài khoản 1.175.000 1.300.000
6 Từ 151 – 170 tài khoản 1.275.000 1.400.000
7 Từ 171 – 180 tài khoản 1.375.000 1.500.000
8 Từ 181 – 190 tài khoản 1.475.000 1.600.000
9 Từ 191 – 200 tài khoản 1.675.000 1.800.000
10 Từ 201 – 220 tài khoản 1.775.000 1.900.000
11 Từ 221 – 250 tài khoản 1.875.000 2.000.000
12 Từ 251 – 270 tài khoản 1.975.000 2.100.000
13 Từ 271 – 300 tài khoản 2.275.000 2.400.000
14 Trên 300 tài khoản 2.375.000 2.500.000
 

Đăng ký sử dụng sản phẩm-dịch vụ

Lưu ý: Các trường thông tin (*) là bắt buộc nhập.Mã OTP có hiệu lực trong vòng 03 phút.