Sản phẩm - dịch vụ Phục vụ người dân/ Doanh nghiệp Hệ thống hải quan một cửa quốc gia NSW (National Single Window).
Hệ thống hải quan một cửa quốc gia NSW (National Single Window).

Hệ thống hải quan một cửa quốc gia NSW (National Single Window).

Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia (National Single Window) triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối Doanh nghiệp và các Bộ, Ngành tại Việt Nam có liên quan trong việc cấp phép và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để thông quan cho hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu/quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh.

18008000 – Nhánh 6

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8000 để được tư vấn dịch vụ theo yêu cầu.

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ