Sản phẩm - dịch vụ CSDL Quốc gia & hệ thống nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

1.0
01

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8000 để được tư vấn dịch vụ theo yêu cầu.