Sản phẩm - dịch vụ Viễn Thông Thoại cố định Dịch vụ Trung kế số (E1)
Dịch vụ Trung kế số (E1)

Dịch vụ Trung kế số (E1)

Dịch vụ Trung kế số (E1) là dịch vụ cung cấp đường truyền kết nối giữa tổng đài của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đến tổng đài nội bộ của khách hàng. Mỗi đường trung kế cho phép thiết lập 30 cuộc gọi đồng thời cùng lúc

18008000 - Nhánh 3

Bảng giá

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ