Sản phẩm - dịch vụ Hệ dự phòng Dịch vụ tin nhắn tiêm chủng
Dịch vụ tin nhắn tiêm chủng

Dịch vụ tin nhắn tiêm chủng

  • Dịch vụ tin nhắn tiêm chủng là tiện ích nhắc lịch, mời tiêm, đồng bộ theo lịch sử tiêm chủng của từng đối tượng, không cần nhập liệu lại, tuân thủ đúng theo phác đồ chuẩn của Bộ Y tế và lịch tổ chức tiêm của từng cơ sở. Tin nhắn thương hiệu đảm bảo uy tín.
18008000 – Nhánh 4

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ