Sản phẩm - dịch vụ Hệ dự phòng Phần mềm nhắc lịch tiêm chủng
Phần mềm nhắc lịch tiêm chủng

Phần mềm nhắc lịch tiêm chủng

  • Phần mềm nhắc lịch tiêm chủng là tiện ích nhắc lịch, mời tiêm, đồng bộ theo lịch sử tiêm chủng của từng đối tượng, không cần nhập liệu lại, tuân thủ đúng theo phác đồ chuẩn của Bộ Y tế và lịch tổ chức tiêm của từng cơ sở. Tin nhắn thương hiệu đảm bảo uy tín.
Đăng ký sản phẩm