Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Trung tâm dữ liệu Dịch vụ tên miền Domain
Dịch vụ tên miền Domain

Dịch vụ tên miền Domain

Tên Miền (Domain) là định danh của website trên internet. Tên miền thường gắn liền với trên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể thực hiện đăng ký trước.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Giá cước dịch vụ

Tên miền

Phí cài đặt

Phí duy trì mỗi năm

Phí chuyển về

Phí chuyển đổi chủ thể

.vn280.000đ450.000đMiễn phí950.000đ
.com.vn .net.vn .biz.vn280.000đ330.000đMiễn phí950.000đ
.edu.vn; .gov.vn; .info.vn; .org.vn; .ac.vn; .pro.vn; health.vn; .int.vn180.000đ180.000đMiễn phí950.000đ

Các tên miền theo địa giới hành chính

(vd: .hanoi.vn)

180.000đ180.000đMiễn phí950.000đ
.comMiễn phí220.000đ220.000đMiễn phí
.netMiễn phí220.000đ220.000đMiễn phí
.orgMiễn phí220.000đ220.000đMiễn phí
.infoMiễn phí220.000đ220.000đMiễn phí
Bảng giá chưa bao gồm VAT

Nguyên tắc đăng ký tên miền:

  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần đuôi .com, .net, .org ...
  • Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (az), các số (0-9) và dấu trừ (-)
  • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
  • Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
  • Tên miền nên ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hình dung, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
  • Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.
  • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.