Sản phẩm - dịch vụ Công Nghệ Thông Tin Quản lý bán hàng Shop.ONE – Quản lý bán hàng và Chăm sóc khách hàng
Shop.ONE – Quản lý bán hàng và Chăm sóc khách hàng

Shop.ONE – Quản lý bán hàng và Chăm sóc khách hàng

Shop.ONE là công cụ hỗ trợ nhu cầu Quản lý Bán hàng, Quản lý Kho hàng, Thu chi và Chăm sóc khách hàng qua SMS Brandname của các cửa hàng Bán lẻ – Hộ kinh doanh.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Shop Pro

150.000đ/tháng

 • 6 tháng - Không tặng thêm tháng
 • 12 tháng - Tặng 03 tháng sử dụng
 • 24 tháng - Tặng 12 tháng sử dụng
 • 36 tháng - Tặng 36 tháng sử dụng
 • 05 tài khoản sử dụng phần mềm
 • 01 tài khoản SMS Brandname
 • Tặng 200-300 tin nhắn SMS Brandname/tháng (*)
 • Gói lưu trữ dữ liệu online, quản lý cửa hàng từ xa, xem báo cáo trên web Miễn phí

Shop Full

3.900.000đ/Trọn đời

 • 05 tài khoản sử dụng phần mềm
 • 01 tài khoản SMS Brandname
 • Gói lưu trữ dữ liệu online, quản lý cửa hàng từ xa, xem báo cáo trên web 360.000đ/năm