Sản phẩm - dịch vụ Phục vụ người dân/ Doanh nghiệp Dịch vụ hành chính công
Dịch vụ hành chính công

Dịch vụ hành chính công

Dịch vụ hành chính công là ứng dụng CNTT trong xử lý các dịch vụ công gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng với nhu cầu của người dân.

Dịch vụ hành chính công tuân theo các nghị định của chính phủ và bộ thông tin truyền thông:

  • – Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • – Văn bản hướng dẫn số 1725/BTTTT-UWDCNTT bộ thông tin truyền thông về hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử.
Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Liên hệ

Gọi 1800.8000 để được tư vấn dịch vụ theo yêu cầu.