Sản phẩm - dịch vụ Viễn Thông Thoại cố định Dịch vụ đầu số 1900
Dịch vụ đầu số 1900

Dịch vụ đầu số 1900

1.0
01

Dịch vụ đầu số 1900 của Viettel là dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp, cho phép tiếp nhận 1 hoặc nhiều cuộc gọi đến đồng thời thông qua một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc mang đầu số 1900.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá