Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Trung tâm dữ liệu Dịch vụ cho thuê máy chủ – Dedicated server
Dịch vụ cho thuê máy chủ – Dedicated server

Dịch vụ cho thuê máy chủ – Dedicated server

Dịch vụ cho thuê máy chủ là dịch vụ cho thuê thiết bị, bao gồm: Phần cứng máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa, firewall, thiết bị an ninh mạng, thiết bị lưu trữ, … Khách hàng được tư vấn chọn máy chủ phù hợp, có toàn quyền sử dụng và quản lý thiết bị thuê bằng công cụ quản trị thông minh.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Giá cước dịch vụ