Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Trung tâm dữ liệu Dịch vụ cho thuê máy chủ – Dedicated server
Dịch vụ cho thuê máy chủ – Dedicated server

Dịch vụ cho thuê máy chủ – Dedicated server

Dịch vụ cho thuê máy chủ là dịch vụ cho thuê thiết bị, bao gồm: Phần cứng máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa, firewall, thiết bị an ninh mạng, thiết bị lưu trữ, … Khách hàng được tư vấn chọn máy chủ phù hợp, có toàn quyền sử dụng và quản lý thiết bị thuê bằng công cụ quản trị thông minh.

18008000 – Nhánh 6

Bảng giá

Giá cước dịch vụ

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ