Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Trung tâm dữ liệu Dịch vụ cho thuê chỗ đặt thiết bị – Colocation
Dịch vụ cho thuê chỗ đặt thiết bị – Colocation

Dịch vụ cho thuê chỗ đặt thiết bị – Colocation

Dịch vụ cho thuê chỗ đặt thiết bị (Colocation) là dịch vụ cung cấp không gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống điện, điều hòa và thiết bị liên quan khác, để triển khai hệ thống CNTT, cho phép khách hàng toàn quyền sử dụng và kiểm soát hệ thống mà không phải đầu tư, lắp đặt, bảo trì.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá