Di động trả trước

Di động trả trước

Di động trả trước là dịch vụ mà khách hàng phải trả tiền trước thông qua hình thức nạp tiền vào tài khoản thuê bao di động khi muốn sử dụng dịch vụ.

18008000

Bảng giá

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ