Sản phẩm - dịch vụ Hệ dự phòng Hệ thống thông tin An toàn thực phẩm Quốc gia
Hệ thống thông tin An toàn thực phẩm Quốc gia

Hệ thống thông tin An toàn thực phẩm Quốc gia

Hệ thống thông tin An toàn thực phẩm Quốc gia được xây dựng gồm 6 phân hệ, triển khai đến tuyến xã cùng sự tham gia triển khai của 3 bộ ngành là Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương để phục vụ cả người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, kiểm soát toàn bộ quá trình cấp phép, lưu hành thực phẩm, đảm bảo người dân có thể tra cứu, cảnh báo thực phẩm an toàn mọi nơi, mọi lúc.

Đăng ký sản phẩm