Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Điện toán đám mây Cloud storage – Hệ thống lưu trữ trực tuyến
Cloud storage – Hệ thống lưu trữ trực tuyến

Cloud storage – Hệ thống lưu trữ trực tuyến

Là hệ thống lưu trữ hướng đối tượng với giao diện dịch vụ web đơn giản, lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bất cứ đâu trên nền Internet.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

STORE 1

1.800 VNĐ/ GB

Dung lượng: 100 GB - 1 TB
Hỗ trợ SSL
Mã hóa AES256 Bit

STORE 2

1.700 VNĐ/ GB

Dung lượng: 1 TB - 2 TB
Hỗ trợ SSL
Mã hóa AES256 Bit

STORE 3

1.600 VNĐ/ GB

Dung lượng: 2 TB - 5 TB
Hỗ trợ SSL
Mã hóa AES256 Bit

STORE 4

1.500 VNĐ/ GB

Dung lượng: 5 TB - 10 TB
Hỗ trợ SSL
Mã hóa AES256 Bit

STORE 5

1.400 VNĐ/ GB

Dung lượng: >10 TB
Hỗ trợ SSL
Mã hóa AES256 Bit

Đăng ký sử dụng sản phẩm-dịch vụ

Lưu ý: Các trường thông tin (*) là bắt buộc nhập.Mã OTP có hiệu lực trong vòng 03 phút.