Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Điện toán đám mây Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu
Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

1.0
01

Backup as a Service là dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá