Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Điện toán đám mây Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu
Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

Dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây.

18008000 – Nhánh 6

Bảng giá

Đăng ký sử dụng sản phẩm - dịch vụ