Sản phẩm - dịch vụ Trung Tâm Dữ Liệu & Cloud Điện toán đám mây Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu
Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

1.0
01

Backup as a Service là dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Đăng ký sử dụng sản phẩm-dịch vụ

Lưu ý: Các trường thông tin (*) là bắt buộc nhập.Mã OTP có hiệu lực trong vòng 03 phút.