Sản phẩm - dịch vụ Năng lượng Amione – Giải pháp thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa
Amione – Giải pháp thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa

Amione – Giải pháp thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa

1.0
02

AMI.One là giải pháp thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa dựa trên hạ tầng viễn thông do Viettel nghiên cứu và phát triển.

Với công tơ điện tử ngành điện đã trang bị cho khách hàng hoặc các trạm biến thế, Viettel trang bị thêm thiết bị modem 3G/GPRS gắn vào công tơ điện tử giúp đọc dữ liệu công tơ và truyền về máy chủ trung tâm để quản lý và khai thác.

Đăng ký sản phẩm

Bảng giá

Cung cấp dịch vụ

99.000 - 130.000 VNĐ/ điểm đo/ tháng

Điện lực thuê và trả phí hàng tháng theo từng điểm đo
Viettel trang bị bộ thiết bị (modem, SIM, ăngten, adapter, dây dữ liệu),  phí truyền dữ liệu, kênh truyền, hạ tầng máy chủ, phần mềm.
Viettel vận hành, bảo trì, xử lý sự cố phần mềm và bộ thiết bị.

Bán trọn gói

4.500.000 – 5.500.000 VNĐ/điểm đo

Điện lực trả phí theo từng điểm đo + Phí hàng tháng (phí truyền dữ liệu/điểm đo, kênh truyền và hạ tầng server)
Viettel bán trọn bộ thiết bị (modem, SIM, adapter, ăngten, dây dữ liệu), hạ tầng máy chủ, phần mềm.
Viettel lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng.