Với tinh thần vì lợi lợi ích của cộng đồng, Viettel đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng lớn trong thời gian qua nhằm  mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội.

Với triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội, trong nhiều năm qua, Viettel đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng lớn: Tặng bò giống cho đồng bào nghèo biên giới, Internet trường học cung cấp miễn phí vĩnh viễn đường truyền Internet băng rộng cho các cơ sở giáo dục toàn quốc, Hỗ trợ các huyện nghèo 30A, Chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em”, chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp cho tặng sổ tiết kiệm, quà cho người nghèo và bộ đội giáo viên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về một số chương trình mà Viettel đã thực hiện!