Site Logo
1800 8111

- Nhóm câu hỏi thường gặp: VOFFICE -

>
 • Doanh nghiệp có thể định nghĩa thêm thông tin trong văn bản tạo mới hay không ?

  Doanh nghiệp có thể định nghĩa các thông tin khác của văn bản, bên cạnh các thông tin mặc định: Thể thức, độ khẩn, sổ văn bản.
 • Người ký có được phép sửa vào nội dung văn bản không?

  VOffice cung dạng các gói cơ bản và add-one do đó, cách tính 75 user có thể tính theo cách sau: 01 gói cơ bản 50 users + 05 gói Addon 5 users. Văn bản trình ký là file PDF…Xem thêm
 • Nếu khách hàng mua số lượng lẻ ví dụ 75 user thì cách tính thế nào?

  VOffice cung dạng các gói cơ bản và add-one do đó, cách tính 75 user có thể tính theo cách sau: 01 gói cơ bản 50 users + 05 gói Addon 5 users.
 • Khách hàng chỉ muốn trả phí cho 10 users có được không ?

  Khách hàng phải trả gói nhỏ nhất là 20 users. Hiện chưa có chính sách cho gói nhỏ hơn 20 users do không đủ phí bán hàng cho nhân viên Viettel đi tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng…Xem thêm
 • Chi phí sử dụng VOFFICE đã bao gồm chi phí sử dụng Token CA, Mobile CA chưa ?

  Chưa bao gồm. Khách hàng sử dụng loại CA nào thì phải trả phí cho nhà cung cấp tương ứng để sử dụng.