Site Logo
1800 8111

Lỗi không đồng bộ được dữ liệu lên máy chủ Viettel dẫn tới không xem được báo cáo trên web

Shop.ONE - Lỗi không đồng bộ được dữ liệu lên máy chủ Viettel dẫn tới không xem được báo cáo trên web

Có thể có 3 nguyên nhân:

  • Khách hàng chưa bật option Đồng bộ (Trong thiết lập chung )
  • Cài đặt Date & Time trên máy tính của khách hàng chưa chính xác dẫn tới Đồng bộ dữ liệu thất bại. KH cần chỉnh lại Date & Time trong góc phải bên dưới màn hình Windows hoặc vào Control Panel thiết lập.

Máy tính cài java không tương thích với Shop.ONE (java 7 update 51 đến java 7 update 79)