Site Logo
1800 8111

KH muốn ghi nợ cho người mua hàng thì làm ntn ?