Site Logo
1800 8111

Thời gian triển khai hết bao lâu?

Phần mềm quản lý bệnh viện Viettel-His - Thời gian triển khai hết bao lâu?

Thời gian triển khai còn phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp chặt chẽ của bệnh viện trong suốt quá trình triển khai, tuy nhiên có thể tham khảo:
– Với bệnh viện tuyến tỉnh: Thời gian triển khai từ 2 – 3 tháng (tính tới thời điểm đưa hệ thống vào vận hành chính thức)
– Với bệnh viện tuyến huyện: Thời gian triển khai từ 1 – 2 tháng (tính tới thời điểm đưa hệ thống vào vận hành chính thức)