Site Logo
1800 8111

- Nhóm câu hỏi thường gặp: Hóa đơn điện tử -

>
Làm thế nào để bên Mua yên tâm nhận hóa đơn điện tử của bên Bán?Doanh nghiệp bên Bán có thể sử dụng chữ ký điện tử khác với chữ ký điện tử đăng ký Kê khai Thuế được không?Trong Điểm 2 – Điều 14 – Thông tư 64 có quy định: “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập là ngày hóa đơn là ngày thu tiền”.Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế” thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế” thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?Nếu phát hiện sai sót hóa đơn trong các trường sau thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?Doanh nghiệp (bên bán) phải lưu trữ hóa đơn điện tử không? Thời hạn lưu trữ là bao nhiêu lâu?Doanh nghiệp (bên bán) có thể gửi hóa đơn cho Khách hàng của mình bằng những hình thức nào?Bên Bán phát hành hóa đơn điện tử, bên mua yêu cầu hóa đơn giấy, bên bán phải làm thế nào?Doanh nghiệp muốn phát hành hóa đơn điện tử, tuy nhiên đang còn hóa đơn giấy, DN cần phải làm gì?Trường hợp doanh nghiệp được miễn đóng dấu trên hóa đơn giấy thì có được miễn đóng dấu trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy hay không?Doanh nghiệp (bên bán) có thể vừa phát hành song song hóa đơn điện tử cùng hóa đơn giấy được không?Doanh nghiệp (bên bán) cần thực hiện các thủ tục gì để phát hành HĐĐT?Doanh nghiệp cần có điều kiện gì để được sử dụng HĐĐT?Hóa đơn xác thực và hóa đơn điện tử dùng cho loại hình Doanh nghiệp nào?Hóa đơn xác thực Cơ quan Thuế đang triển khai khác gì với Hóa đươn điện tử?Tính pháp lý của hóa đơn điện tử?Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn nào?Hóa đơn điện tử có thực hiện được việc xuất hóa đơn kèm bảng kê không?HĐĐT có được sử dụng dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng nước ngoài) không?Cách phân biệt hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử?Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử có phải là hóa đơn điện tử không?Hóa đơn điện tử có liên không?Hóa đơn điện tử là gì?Tính nổi trội của hóa đơn điện tử so với hóa đơn truyền thống?
 • Hóa đơn xác thực Cơ quan Thuế đang triển khai khác gì với Hóa đươn điện tử?

  Trả lời: Hóa đơn xác thực cũng là một loại hóa đơn điện tử. Ngoài chữ ký số của bên bán (và bên mua) và chuyển thẳng hóa đơn cho nhau thông qua phương tiện điện tử thì bên bán…Xem thêm
 • Tính pháp lý của hóa đơn điện tử?

  Trả lời: Hóa đơn được phát hành: Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận. Đáp ứng Đầy đủ luật giao dịch điện tử. Nghị định số…Xem thêm
 • Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn nào?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử gồm các loại: Hóa đơn xuất khẩu; Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...;
 • Hóa đơn điện tử có thực hiện được việc xuất hóa đơn kèm bảng kê không?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng như hóa đơn giấy, do vậy doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn với rất nhiều dòng mà không cần phải đính kèm bảng kê. Hóa đơn điện tử…Xem thêm
 • HĐĐT có được sử dụng dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng nước ngoài) không?

  Trả lời: Có. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.
 • Cách phân biệt hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử?

  Trả lời: Các dấu hiệu phân biệt: Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên Trường ký hiệu trên hóa đơn: Hóa đơn điện tử: E Hóa đơn giấy: T (hóa đơn tự in) hoặc…Xem thêm
 • Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử có phải là hóa đơn điện tử không?

  Trả lời: Không
 • Hóa đơn điện tử có liên không?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và CQT cùng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy…Xem thêm
 • Hóa đơn điện tử là gì?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử: Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về: Bán hàng hoá và Cung ứng dịch. Được lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Được ký…Xem thêm
 • Tính nổi trội của hóa đơn điện tử so với hóa đơn truyền thống?

  Trả lời: Giảm chi phí in ấn và chuyển phát (Chi phí kiểm soát được): In Hóa đơn giấy: Dao động từ 500 đồng/Hóa đơn (với các tập đoàn lớn như Petrolimex, VIETTEL… đặt phôi) đến 7.000 đồng/Hóa đơn (với…Xem thêm