Site Logo
1800 8111

- Nhóm câu hỏi thường gặp: Hóa đơn điện tử -

>
Làm thế nào để bên Mua yên tâm nhận hóa đơn điện tử của bên Bán?Doanh nghiệp bên Bán có thể sử dụng chữ ký điện tử khác với chữ ký điện tử đăng ký Kê khai Thuế được không?Trong Điểm 2 – Điều 14 – Thông tư 64 có quy định: “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập là ngày hóa đơn là ngày thu tiền”.Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế” thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế” thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?Nếu phát hiện sai sót hóa đơn trong các trường sau thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?Doanh nghiệp (bên bán) phải lưu trữ hóa đơn điện tử không? Thời hạn lưu trữ là bao nhiêu lâu?Doanh nghiệp (bên bán) có thể gửi hóa đơn cho Khách hàng của mình bằng những hình thức nào?Bên Bán phát hành hóa đơn điện tử, bên mua yêu cầu hóa đơn giấy, bên bán phải làm thế nào?Doanh nghiệp muốn phát hành hóa đơn điện tử, tuy nhiên đang còn hóa đơn giấy, DN cần phải làm gì?Trường hợp doanh nghiệp được miễn đóng dấu trên hóa đơn giấy thì có được miễn đóng dấu trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy hay không?Doanh nghiệp (bên bán) có thể vừa phát hành song song hóa đơn điện tử cùng hóa đơn giấy được không?Doanh nghiệp (bên bán) cần thực hiện các thủ tục gì để phát hành HĐĐT?Doanh nghiệp cần có điều kiện gì để được sử dụng HĐĐT?Hóa đơn xác thực và hóa đơn điện tử dùng cho loại hình Doanh nghiệp nào?Hóa đơn xác thực Cơ quan Thuế đang triển khai khác gì với Hóa đươn điện tử?Tính pháp lý của hóa đơn điện tử?Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn nào?Hóa đơn điện tử có thực hiện được việc xuất hóa đơn kèm bảng kê không?HĐĐT có được sử dụng dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng nước ngoài) không?Cách phân biệt hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử?Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử có phải là hóa đơn điện tử không?Hóa đơn điện tử có liên không?Hóa đơn điện tử là gì?Tính nổi trội của hóa đơn điện tử so với hóa đơn truyền thống?
 • Làm thế nào để bên Mua yên tâm nhận hóa đơn điện tử của bên Bán?

  Trả lời: Bên Bán thực hiện các công tác sau trước khi chính thức phát hành Hóa đơn điện tử: Làm công tác tuyên truyền với các khách hàng về dự kiến thời điểm áp dụng Hóa đơn điện tử…Xem thêm
 • Doanh nghiệp bên Bán có thể sử dụng chữ ký điện tử khác với chữ ký điện tử đăng ký Kê khai Thuế được không?

  Trả lời: Được phép. Chữ ký điện tử này sẽ được gửi kèm theo Hồ sơ khi đăng ký phát hành Hóa đơn với Cơ quan Thuế. Như vậy Doanh nghiệp được đăng ký 2 chữ ký số độc lập:…Xem thêm
 • Trong Điểm 2 – Điều 14 – Thông tư 64 có quy định: “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập là ngày hóa đơn là ngày thu tiền”.

  Đối với hóa đơn điện tử, nếu thu tiền của khách hàng  vào ngày 29/4, thanh toán bằng chuyển khoản, đến ngày 2/5 mới nhận được chứng từ từ ngân hàng. Lúc này sẽ tiến hành lập hóa đơn cho…Xem thêm
 • Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế” thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?

  Trả lời: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót. Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Lưu ý: Khách…Xem thêm
 • Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế” thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?

  Trả lời: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện…Xem thêm
 • Nếu phát hiện sai sót hóa đơn trong các trường sau thì đơn vị phát hành Hóa đơn phải xử lý thế nào?

  Đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế,? Trả lời: Chỉ…Xem thêm
 • Doanh nghiệp (bên bán) phải lưu trữ hóa đơn điện tử không? Thời hạn lưu trữ là bao nhiêu lâu?

  Trả lời: Có. Đơn vị phát hành HDDT (bên bán): Lưu trữ tập trung và cung cấp HDDT cho khách hàng bất cứ khi nào (bắt buộc) Khách hàng (bên mua): Có thể lưu 1 bản (không bắt buộc) Lưu…Xem thêm
 • Doanh nghiệp (bên bán) có thể gửi hóa đơn cho Khách hàng của mình bằng những hình thức nào?

  Trả lời: Doanh nghiệp có thể gửi Hóa đơn điện tử cho khách hàng của mình: Gửi trên Cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành (Web, Portal): Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy…Xem thêm
 • Bên Bán phát hành hóa đơn điện tử, bên mua yêu cầu hóa đơn giấy, bên bán phải làm thế nào?

  Theo khoản 1 điều 12 thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011, cho phép chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, cụ thể: Nguyên tắc chuyển đổi Người bán hàng hóa được chuyển đổi…Xem thêm
 • Doanh nghiệp muốn phát hành hóa đơn điện tử, tuy nhiên đang còn hóa đơn giấy, DN cần phải làm gì?

  Trả lời: Phương án 1: Doanh nghiệp có thể phát hành đồng thời 2 loại hóa đơn, theo khoản 3 điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011: Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo…Xem thêm
 • Trường hợp doanh nghiệp được miễn đóng dấu trên hóa đơn giấy thì có được miễn đóng dấu trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy hay không?

  Trả lời: Theo điều 12 của thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011, hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy phải đảm bảo tính toàn vẹn, có chữ ký của người đại…Xem thêm
 • Doanh nghiệp (bên bán) có thể vừa phát hành song song hóa đơn điện tử cùng hóa đơn giấy được không?

  Trả lời: Không: Nếu cùng 1 giao dịch mua bán. Có: Với các giao dịch mua bán khác nhau. Khoản 03, điều 7, thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 quy định rõ: Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo…Xem thêm
 • Doanh nghiệp (bên bán) cần thực hiện các thủ tục gì để phát hành HĐĐT?

  Trả lời: Sau khi đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để có thể sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau để phát hành HĐĐT (thực hiện như hóa đơn giấy): B1: Tổ…Xem thêm
 • Doanh nghiệp cần có điều kiện gì để được sử dụng HĐĐT?

  Trả lời: Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011: Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:…Xem thêm
 • Hóa đơn xác thực và hóa đơn điện tử dùng cho loại hình Doanh nghiệp nào?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử phù hợp với tất cả các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu như Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Hóa đơn xác thực: Tổng cục thuế có chủ trương áp…Xem thêm