Site Logo
1800 8111

- Nhóm câu hỏi thường gặp: CNTT -

>
 • Bên Bán phát hành hóa đơn điện tử, bên mua yêu cầu hóa đơn giấy, bên bán phải làm thế nào?

  Theo khoản 1 điều 12 thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011, cho phép chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, cụ thể: Nguyên tắc chuyển đổi Người bán hàng hóa được chuyển đổi…Xem thêm
 • Doanh nghiệp muốn phát hành hóa đơn điện tử, tuy nhiên đang còn hóa đơn giấy, DN cần phải làm gì?

  Trả lời: Phương án 1: Doanh nghiệp có thể phát hành đồng thời 2 loại hóa đơn, theo khoản 3 điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011: Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo…Xem thêm
 • Trường hợp doanh nghiệp được miễn đóng dấu trên hóa đơn giấy thì có được miễn đóng dấu trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy hay không?

  Trả lời: Theo điều 12 của thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011, hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy phải đảm bảo tính toàn vẹn, có chữ ký của người đại…Xem thêm
 • Doanh nghiệp (bên bán) có thể vừa phát hành song song hóa đơn điện tử cùng hóa đơn giấy được không?

  Trả lời: Không: Nếu cùng 1 giao dịch mua bán. Có: Với các giao dịch mua bán khác nhau. Khoản 03, điều 7, thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 quy định rõ: Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo…Xem thêm
 • Doanh nghiệp (bên bán) cần thực hiện các thủ tục gì để phát hành HĐĐT?

  Trả lời: Sau khi đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để có thể sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau để phát hành HĐĐT (thực hiện như hóa đơn giấy): B1: Tổ…Xem thêm
 • Doanh nghiệp cần có điều kiện gì để được sử dụng HĐĐT?

  Trả lời: Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011: Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:…Xem thêm
 • Hóa đơn xác thực và hóa đơn điện tử dùng cho loại hình Doanh nghiệp nào?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử phù hợp với tất cả các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu như Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Hóa đơn xác thực: Tổng cục thuế có chủ trương áp…Xem thêm
 • Hóa đơn xác thực Cơ quan Thuế đang triển khai khác gì với Hóa đươn điện tử?

  Trả lời: Hóa đơn xác thực cũng là một loại hóa đơn điện tử. Ngoài chữ ký số của bên bán (và bên mua) và chuyển thẳng hóa đơn cho nhau thông qua phương tiện điện tử thì bên bán…Xem thêm
 • Tính pháp lý của hóa đơn điện tử?

  Trả lời: Hóa đơn được phát hành: Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận. Đáp ứng Đầy đủ luật giao dịch điện tử. Nghị định số…Xem thêm
 • Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn nào?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử gồm các loại: Hóa đơn xuất khẩu; Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...;
 • Hóa đơn điện tử có thực hiện được việc xuất hóa đơn kèm bảng kê không?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng như hóa đơn giấy, do vậy doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn với rất nhiều dòng mà không cần phải đính kèm bảng kê. Hóa đơn điện tử…Xem thêm
 • HĐĐT có được sử dụng dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng nước ngoài) không?

  Trả lời: Có. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.
 • Cách phân biệt hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử?

  Trả lời: Các dấu hiệu phân biệt: Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên Trường ký hiệu trên hóa đơn: Hóa đơn điện tử: E Hóa đơn giấy: T (hóa đơn tự in) hoặc…Xem thêm
 • Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử có phải là hóa đơn điện tử không?

  Trả lời: Không
 • Hóa đơn điện tử có liên không?

  Trả lời: Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và CQT cùng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy…Xem thêm