Site Logo
1800 8111

Khách hàng chỉ muốn trả phí cho 10 users có được không ?

VOFFICE - Khách hàng chỉ muốn trả phí cho 10 users có được không ?

Khách hàng phải trả gói nhỏ nhất là 20 users. Hiện chưa có chính sách cho gói nhỏ hơn 20 users do không đủ phí bán hàng cho nhân viên Viettel đi tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.