Site Logo
1800 8111

KH cài đặt phần mềm xong nhưng không in được Hóa đơn bán hàng

Shop.ONE - KH cài đặt phần mềm xong nhưng không in được Hóa đơn bán hàng

Nguyên nhân là khách hàng cài đặt máy in chưa thành công:

  • Nếu cài đặt thành công thì có thể in được từ bất kỳ phần mềm nào như word, excel và Shop.ONE
  • Nếu khách hàng mua máy in do Viettel bán kèm và một số dòng máy in thông dùng có thể xem Hướng dẫn thiết lập máy in trên website shopone.com.vn (Mục Download)

Ngoài ra khách hàng có thể gọi 18008000 để Teamviewer hỗ trợ.