Site Logo
1800 8111

CẢNH BÁO!

Viettel đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp chứng thư số mới từ 2019-2024, Quý khách đang dùng chữ ký số Viettel CA, vui lòng kiểm tra ngay Mã số thuế hoặc CMND để được cấp bổ sung thời hạn MIỄN PHÍ trước ngày 02/10/2020 để không bị gián đoạn dịch vụBấm vào đây để kiểm tra!

Giải thưởng quốc tế

Trang chủ   >    Về chúng tôi   >   Giải thưởng quốc tế

Giải thưởng quốc tế
Giải thưởng Kinh doanh quốc tế - STEVIE AWARDS 2019
Giải bạc
Ứng dụng ViettelPost. Hạng mục
"Business/Government"
Giải đồng
ViettelPay. Hạng mục
“Financial Services”
GIẢI THƯỞNG - TELECOM ASIA AWARDS 2019
Giải Vàng
Trung tâm Giám sát điều hành đô
thị thông minh Thừa Thiên Huế. Hạng mục
"Most Innovative Smart Cities Project"
Giải thưởng
Sản phẩm ViettelPay. Hạng mục
"Most Innovative Mobile Payment Service"
GIẢI THƯỞNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG - ASIA PACIFIC AWARDS 2018
Giải vàng
Sản phẩm Viettel 360. Hạng mục
"Innovation in Life, Learning and Work place"
Giải bạc
Sản phẩm Campaign Management. Hạng mục
"Innovation in Customer Service Management in Telecom"
GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI - IT WORLD AWARDS 2018
Giải vàng
Sản phẩm tham dự Global
Business Operation Center
(GBOC) Version 2018. Hạng mục
"IT Services"
Giải bạc
Sản phẩm Viettel Business
Intelligence vBI. Hạng mục
"New Products and Services"
Giải bạc
Sản phẩm Viettel Campain
Manangement System 2018. Hạng mục
"New Products and Services"
GIẢI THƯỞNG KINH DOANH QUỐC TẾ - STEVIE AWARDS 2017
Giải bạc
Hệ thống an toàn thông tin trên
mạng (TAD và Mobisec). Hạng mục
Best Telecommunication Product of the Year
for Telecommunication Secure Solution
"
GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THẾ GIỚI - IT WORLD AWARDS 2017
GIẢI VÀNG
Hệ sinh thái y tế cơ sở.
Hạng mục “IT Products and
Services for Healthcare”
GIẢI Bạc
Hệ thống Kho dữ liệu tri thức
khách hàng (Customer Insight).
Hạng mục “Innovations in IT”
GIẢI bạc
Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia. Hạng mục
"IT Products and Services for Healthcare"
GIẢI bạc
Hệ thống Tính cước thời gian thực vOCS 3.0 Hạng mục
"Most Innovative IT Service"
GIẢI đồng
Giải pháp an ninh mạng (gồm Viettel Mobile Security và hệ thống phát hiện bất thường mạng viễn thông TAD). Hạng mục "Innovations in IT"
GIẢI THƯỞNG CNTT - VIỄN THÔNG ASEAN - ASEAN ICT AWARDS 2016
GIẢI ĐỒNG
Sản phẩm Kho dữ liệu tri thức
khách hàng Customer Insights. Hạng mục
”Research and Development“
GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI - IT WORLD AWARDS 2016
GIẢI VÀNG
Ứng dụng chuyển tiền
BankPlus. Hạng mục
"Best Financial Service in
the Asia-Pacific region
"
GIẢI ĐỒNG
Giải pháp tính cước và chăm sóc
khách hàng 2.0 (BCCS 2.0). Hạng mục
Best Telecommunication Product/
Service of the Year
GIẢI ĐỒNG
Hệ thống chặn tin nhắn rác
Anti-spam (Anti-spam SMS). Hạng mục
Best Telecommunication Product/
Service of the Year
"